English Woordenlijst

Persoonskaart

Kaart waarmee iedere in Nederland woonachtige persoon geregistreerd moest staan bij het bevolkingsregister. Per 1 januari 1940 diende van iedere in Nederland woonachtige persoon, ook van personen met een vreemde nationaliteit, een persoonskaart aanwezig te zijn in de bevolkingsregisters. Officieel heette de persoonskaart 'persoonsgezinskaart' omdat op de kaart van het gezinshoofd (in de regel de man) ook de kinderen werden opgenomen. In tegenstelling tot het daarvoor bestaande systeem van gezinskaarten, kregen de kinderen echter ook elk een eigen kaart.
De persoonskaart werd meteen bij geboorte of bij binnenkomst in Nederland aangelegd. Deze kaart reisde de betrokkene zijn of haar gehele leven achterna, althans zolang deze in Nederland bleef wonen.

 

Palestina-pioniers
Partizanen
Persoonsbewijs
Persoonskaart
Pesach
Pogrom
Politieke gevangenen
Portugees-Israëlitische Gemeente
Pulsen