English Woordenlijst

Jehovah s Getuigen

Een christelijke groepering die gelooft in Jehovah, de Schepper van hemel en aarde. De Bijbel is voor hen het door God geïnspireerde Woord. Zij geloven dat de mens op basis van de door Jezus Christus verschafte losprijs met God verzoend kan worden en dat dit de weg vrijmaakt voor eeuwig leven in een aards paradijs. Jehovah's Getuigen stellen zich neutraal op ten aanzien van politieke en militaire aangelegenheden.

Jehovah's Getuigen werden door de nazi's onder meer vervolgd om hun principiële weigering in militaire dienst te gaan en in de wapenindustrie te werken. Zij weigerden ook 'Heil Hitler' te zeggen, omdat het 'heil' alleen van God kon komen. Kort na de Duitse inval in Nederland werd hun organisatie verboden en het hoofdbureau in Heemstede gesloten. Vele Jehovah's Getuigen hebben hun activiteiten met arrestatie, langdurige gevangenschap of zelfs met de dood moeten bekopen. Tijdens de bezetting kwamen 20 Nederlandse Jehovah's Getuigen in Auschwitz terecht.

 

Jasenovac
Jehovah s Getuigen
Jodenjagers
Jodenster
Jood
Joodsche Raad
Joodse Coördinatie-Commissie (JCC)
Joodse Ereraad
De Joodse Invalide
Joodse gemeente
Joodse werkkampen
Judenreferent