English Woordenlijst

Davidster

Mageen David wordt in het algemeen als Davidster vertaald, hoewel de letterlijke vertaling ‘schild van David’ luidt. Van oorsprong is deze zespuntige ster geen Joods symbool en enig verband met de bijbelse koning David is niet aantoonbaar. Het was een algemeen gebruikt ornament, dat rond het begin van de christelijke jaartelling al ter decoratie van synagogen werd gebruikt, maar ook terug te vinden is in vroege Arabische kunst en architectuur en in middeleeuwse kerken.

Als decoratie van religieuze objecten als sederschotels en Chanoekalampen werd de Davidster rond het begin van de negentiende eeuw populair. De opkomst van het zionisme aan het einde van die eeuw maakte de blauwe zespuntige ster tot het Joods-nationalistische symbool. Gedurende het naziregime werd de verplichting tot het dragen van de gele Jodenster ingevoerd als teken van discriminatie.

 

Dachau
Davidster
Deportatie
Drancy