English Woordenlijst

Concentratiekamp

Concentratiekampen zijn kampen waar mensen zonder proces gevangen gehouden konden worden. Groepen die door de nazi’s in de kampen werden opgesloten waren onder meer Joden, Sinti en Roma (zigeuners), homoseksuelen, politieke tegenstanders, Jehovah’s Getuigen en krijgsgevangenen. Er kan onderscheid worden gemaakt tussen doorvoerkampen (waar de gevangenen tijdelijk verbleven in afwachting van verdere deportatie), werkkampen (waar gevangenen (dwang)arbeid moesten verrichten), krijgsgevangenkampen (voor gevangen genomen geallieerde militairen) en strafkampen (waar een zeer streng regime heerste en waar doorgaans martelingen plaatsvonden). Een bijzondere categorie vormden de vernietigingskampen waar op systematische wijze en in grote aantallen Joden en Sinti en Roma werden vermoord.

 

Chanoeka
Chelmno
Cohen
Comité voor Joodse Vluchtelingen
Concentratiekamp
Crveni Krst
Crèche