English Woordenlijst

Arbeitseinsatz

Gedwongen tewerkstelling in Nederland en in Duitsland. Het tekort aan arbeidskrachten dat in Duitsland was ontstaan doordat veel Duitse mannen waren opgeroepen voor het leger werd opgelost door onder dwang arbeiders uit omringende landen te halen. Tussen 1940 en 1944 zijn ongeveer 387.000 Nederlandse mannen in Duitsland tewerkgesteld, vaak in de oorlogsindustrie. Ook in Nederland zelf werden mannen gedwongen tewerkgesteld. In de laatste jaren van de bezetting werden zij door middel van razzia’s en klopjachten opgehaald.

In 1942 werd de Arbeitseinsatz opgevoerd om de Nederlandse Joden naar Duitsland te transporteren. Daar zouden zij moeten werken in speciale, 'onder politie toezicht staande' werkkampen. De meeste Joden werden echter naar vernietigingskampen gedeporteerd en direct na aankomst vermoord. Anderen, die geselecteerd werden om te werken, leefden kortere of langere tijd onder de meest erbarmelijke omstandigheden. Voor hen gold: Vernichtung durch Arbeit.

 

Afdeling IV B 4
Amersfoort
Anschluss
Anti-Joodse maatregelen
Antisemitisme
April/meistaking
Arbeitseinsatz
Arier
Arierverklaring
Asjkenazische Joden
Asscher
Assimilatie
Aus der Fuenten
Auschwitz-Birkenau
Aussenkommando’s
Ausweis