English Woordenlijst

Antisemitisme

Een ander woord voor antisemitisme is Jodenhaat. Antisemitisme kenmerkt zich door het aannemen van een vijandige houding ten aanzien van Joden op basis van vooroordelen. De term antisemitisme is aan het einde van de 19e eeuw ontstaan toen de rassenleer opkwam en Joden als ras beschouwd gingen worden.

 

Afdeling IV B 4
Amersfoort
Anschluss
Anti-Joodse maatregelen
Antisemitisme
April/meistaking
Arbeitseinsatz
Arier
Arierverklaring
Asjkenazische Joden
Asscher
Assimilatie
Aus der Fuenten
Auschwitz-Birkenau
Aussenkommando’s
Ausweis