English Woordenlijst

Amersfoort

Kamp Amersfoort viel onder het gezag van de Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdienstes (SD). Kamp Amersfoort werd in augustus 1941 geopend. Afgezien van een sluiting van enkele maanden in het voorjaar van 1943, bleef het kamp tot in april 1945 dienst doen. Meer dan 35.000 gevangenen werden er ingeschreven. Regelmatig vertrokken transporten naar werk- en concentratiekampen over de Nederlandse grens. Onder de gevangenen bevonden zich verzetslieden, criminelen, Jehovah’s Getuigen, mannen die de gedwongen tewerkstelling in Duitsland hadden geprobeerd te ontlopen en Joden. Ofschoon de bewakers van kamp Amersfoort in het algemeen zeer ruw optraden tegen de gevangenen, richtte hun agressie zich in het bijzonder tegen die laatste groep. De Joden die in kamp Amersfoort zaten waren veelal gearresteerd voor overtreding van anti-Joodse maatregelen.

 

Afdeling IV B 4
Amersfoort
Anschluss
Anti-Joodse maatregelen
Antisemitisme
April/meistaking
Arbeitseinsatz
Arier
Arierverklaring
Asjkenazische Joden
Asscher
Assimilatie
Aus der Fuenten
Auschwitz-Birkenau
Aussenkommando’s
Ausweis