English Expositie in Auschwitz Vluchtelingen

Vluchtelingenopvang

Onder druk van de gebeurtenissen in nazi-Duitsland kwam in de jaren dertig een grote stroom vluchtelingen naar Nederland. Duitse sociaaldemocraten, communisten en Joden zochten een veilig heenkomen. Een beperkt aantal werd toegelaten. De vluchtelingen waren niet of nauwelijks welkom. Velen werden dan ook als ‘ongewenste vreemdeling’ teruggezonden. Na de Anschluss (1938) en de Reichskristallnacht (1938) nam de stroom vluchtelingen toe. Onder druk van de publieke opinie werd het toelatingsbeleid iets versoepeld. De financiële ondersteuning van hen die binnen mochten komen liet de regering over aan particulier initiatief.

Het Nederlandse beleid

vluchtelingenopvang
Woordenlijst
plattegrond
introductie
joden in nederland
vluchtelingen
duitse inval
vervolging
verzet
onderduiken
sinti en roma
deportatie
nederlanders in auschwitz
onderwijsmateriaal
educatief materiaal
gastenboek
vluchtelingenopvang
anne frank
vluchtelingenkampen
citaat peereboom
chronologie:
vluchtelingen uit duitsland