English Expositie in Auschwitz Vervolging

De Joodsche Raad

De Joodsche Raad werd in februari 1941 in het leven geroepen, op last van de Duitse bezetter. Hij werd opgericht als 'Joodsche Raad voor Amsterdam' maar kreeg al snel de bevoegdheid over geheel Joods Nederland. De Raad had afdelingen voor hulp aan vertrekkenden, gezondheidszorg, onderwijs en voedseldistributie. Duizenden mensen waren bij het werk van de Joodsche Raad betrokken. Daardoor waren ze tijdelijk vrijgesteld van deportatie. De Joodsche Raad riep weerzin op als instrument van de vervolgers, maar bood ook tijdelijk houvast. Na de laatste grote razzia op 29 september 1943 werd de Raad opgeheven.

Werkzaamheden van de Raad
Voorlopige vrijstellingen
Razzia’s

Afbeelding 2Afbeelding 1Afbeelding 3Afbeelding 2Afbeelding 1
 1. Het verstelatelier van de afdeling Hulp aan Vertrekkenden van de Joodsche Raad, 1942
  Foto Johan de Haas, collectie NIOD, Amsterdam
 2. Een van de vele administratieve afdelingen van de Joodsche Raad, 1942
  Foto Johan de Haas, collectie NIOD, Amsterdam
 1. Razzia op het Krügerplein in de Transvaalbuurt, Amsterdam, 20 juni 1943
  Bij de razzia moest de Joodse Ordedienst uit kamp Westerbork assistentie verlenen.
  Fotograaf onbekend, collectie NIOD, Amsterdam
 2. Tijdens een razzia opgepakte Joden worden afgevoerd, Amsterdam, 20 juni 1943
  In totaal werden in deze razzia 6.000 Joden opgepakt en naar Westerbork gestuurd.
  De foto werd gemaakt door A. Wijnberg vanuit zijn woning, collectie NIOD, Amsterdam
 3. Agenten van de Sicherheitsdienst controleren het persoonsbewijs van Joden, Amsterdam, zomer 1942
  Fotograaf onbekend, collectie NIOD, Amsterdam
Woordenlijst
plattegrond
introductie
joden in nederland
vluchtelingen
duitse inval
vervolging
verzet
onderduiken
sinti en roma
deportatie
nederlanders in auschwitz
onderwijsmateriaal
educatief materiaal
gastenboek
citaten
eerste anti-joodse maatregelen
protesten tegen de jodenvervolging
isoleren van joden
joodse werkkampen
jodenster
de joodsche raad
chronologie:
pers en propaganda
burgerbestuur

chronologie:
onlusten in amsterdam
registratie, roof en opsporing
propaganda en verzet

chronologie:
roof
tewerkstelling