English Expositie in Auschwitz Vervolging

Chronologie

Onlusten in Amsterdam; Registratie, roof en opsporing; Propaganda en verzet

Onlusten in Amsterdam

Begin 1941 nam de agressie tegen Joden toe. In Amsterdam werd de WA steeds brutaler en gewelddadiger. Op 22 en 23 februari 1941 vond in Amsterdam een razzia plaats, waarbij 425 Joodse mannen werden opgepakt. Het protest tegen deze razzia leidde tot de Februaristaking.

De eerste razzia
Februaristaking

Registratie, roof en opsporing

In een verordening van 22 oktober 1940 omschreven de nazi’s wie een Jood was en wie niet. Op 10 januari 1941 volgde de gedwongen registratie. Wie als Jood geregistreerd stond kreeg een ‘J’ in het persoonsbewijs.
Bij de deportaties, vanaf juli 1942, werden de plaatselijke politie, speciaal getrainde eenheden en de Vrijwillige Hulppolitie ingezet om ondergedoken Joden op te sporen. Ook Nederlandse burgers werkten hier aan mee. Deze ‘Jodenjagers’ kregen zeven gulden vijftig per aangegeven Jood.

Persoonsbewijs
Beroving van Joden
De Nederlandse politie
Schalkhaar

Propaganda en verzet

Op allerlei manieren werd door de bezetter geprobeerd om mensen in aanraking te brengen met nationaal-socialistische denkbeelden. Vooral affiches vormden een belangrijk propagandamiddel. Dikwijls werden affiches door voorbijgangers met opzet beschadigd of veranderd in een oproep tot verzet.

Affiches

Woordenlijst
plattegrond
introductie
joden in nederland
vluchtelingen
duitse inval
vervolging
verzet
onderduiken
sinti en roma
deportatie
nederlanders in auschwitz
onderwijsmateriaal
educatief materiaal
gastenboek
citaten
eerste anti-joodse maatregelen
protesten tegen de jodenvervolging
isoleren van joden
joodse werkkampen
jodenster
de joodsche raad
chronologie:
pers en propaganda
burgerbestuur

chronologie:
onlusten in amsterdam
registratie, roof en opsporing
propaganda en verzet

chronologie:
roof
tewerkstelling