English Expositie in Auschwitz Vervolging

Chronologie

Pers en propaganda; Burgerbestuur

Pers en propaganda

Met de bezetting van Nederland werd de vrijheid van meningsuiting aan banden gelegd. Ook werden politieke partijen, vakbonden, radio en kranten onder toezicht geplaatst. Op deze manier probeerde de Duitse bezetter greep te houden op de bevolking. In de bioscoop kwamen Duitse films, het nieuws op de radio was pro-Duits.

Onder Duitse controle

Burgerbestuur

Nederland kreeg een burgerbestuur onder leiding van Reichskommissar Seyss-Inquart. De SS (Schutzstaffel: beschermingsafdeling, een paramilitaire organisatie binnen de Duitse nazipartij), de Duitse politie en allerlei naziorganisaties kregen daardoor veel meer ruimte om op te treden. Met de benoeming van een burgerbestuur hoopte Hitler de steun van de bevolking te krijgen. Een onmiddellijk scherp optreden tegen de Joden kon dit plan dwarsbomen.

Langzaam maar zeker
Duits onderdrukkingsapparaat

Woordenlijst
plattegrond
introductie
joden in nederland
vluchtelingen
duitse inval
vervolging
verzet
onderduiken
sinti en roma
deportatie
nederlanders in auschwitz
onderwijsmateriaal
educatief materiaal
gastenboek
citaten
eerste anti-joodse maatregelen
protesten tegen de jodenvervolging
isoleren van joden
joodse werkkampen
jodenster
de joodsche raad
chronologie:
pers en propaganda
burgerbestuur

chronologie:
onlusten in amsterdam
registratie, roof en opsporing
propaganda en verzet

chronologie:
roof
tewerkstelling