English Holocaust Na 1945

Berechting

Berechting
De belangrijkste ‘planners’ van en verantwoordelijken voor Auschwitz – Hitler, Himmler, Heydrich – waren na de oorlog niet meer in leven. Maar een aantal andere verantwoordelijken is wel gestraft. In het kampcomplex Auschwitz hebben ongeveer 7.000 nazi’s (mannen en vrouwen) tijdens de oorlog dienst gedaan. Volgens schattingen waren 6.300 daarvan na de oorlog nog in leven. Tussen 1946 en 1949 zijn er ongeveer 1.000 opgespoord, de meesten in de Amerikaanse zone van het bezette Duitsland.

Poolse gerechtelijke instanties hebben tussen 1946 en 1953 tegen tenminste 673 personen aanklachten geformuleerd. De meeste processen vonden plaats voor rechtbanken in Kraków en Wadowice. Rudolf Höss, kampcommandant van Auschwitz van mei 1940 tot november 1943, werd in maart 1947 voor de ingang van het crematorium van Auschwitz I opgehangen aan een galg. Later in hetzelfde jaar werden op een groot proces in Kraków 23 doodvonnissen uitgesproken tegen een aantal hoofdverantwoordelijken in het kamp. In Frankfurt stonden tussen 1963 en 1965 op het zogeheten tweede Auschwitz-proces 22 bewakers en andere SS-ers terecht. Hier werden uitsluitend gevangenisstraffen opgelegd.

De hoofdverantwoordelijke voor ondermeer de moord op 440.000 Hongaarse Joden, Adolf Eichmann, werd in 1960 door de Israëlische geheime dienst in Argentinië opgespoord, naar Israël ontvoerd en in 1961 na een geruchtmakend proces ter dood veroordeeld en geëxecuteerd.


32-27254 32-66640 J_Rudolf_hoess 32-NS816 32_verniet_kampen_06 24-66616
  1. Adolf Eichmann tijdens zijn proces in Jeruzalem (1961). Het proces trok wereldwijd veel aandacht. Collectie NIOD, Amsterdam
  2. Josef Kramer, kampcommandant van Auschwitz Birkenau, hier in Bergen-belsen, waar hij op 17 april 1945 door de Britten is gearresteerd en overgebracht naar POW camp in Celle. Kramer werd ter dood veroordeeld en is op 13 december 1945 opgehangen. Collectie NIOD, Amsterdam
  3. Rudolf Höss, kampcommandant van Auschwitz, tijdens zijn proces in Warschau. Höss werd na zijn ter dood veroordeling in Auschwitz I terechtgesteld. Collectie NIOD, Amsterdam
  4. Een Kapo wordt na de bevrijding van een van de vele concentratiekampen in Nazi-Duitsland door Russische gevangenen gemolesteerd. Zij uitten hun woede over het doodschieten van een medegevangene door de betrokkene. De Duitse kamporganisatie kende, zoals de gehele nazi-structuur, vele rangen en standen. De SS'ers geheel onder aan de ladder stelden vaak gevangenen aan als assistenten. Deze Prominenz dienden in ruil voor een dragelijker behandeling en meer voedsel, hun medegevangenen in de barak onder de duim te houden. De Kapo had het recht geweld te gebruiken. Het behoeft geen betoog dat de Kapos zich bij hun medegevangenen bijzonder gehaat maakten. Bron: ‘Het 40-45 Boek’
  5. Franz Stangel, commandant van Treblinka en Sobibor. Een confrontatie met een overlevenden bij de rechtbank van Brazilië, in 1967
  6. Proces tegen kampbewaarders van Auschwitz. Foto Kraków, december 1947. Collectie NIOD, Amsterdam
Woordenlijst
vervolging
massamoord
daders en slachtoffers
kampen
auschwitz
sobibor
na 1945
tijdbalk
gastenboek
berechting
aanvankelijk zwijgen
herinnering levend houden
holocaustontkenning
proces tegen demjanjuk