English Holocaust Massamoord

Generalplan-Ost

Generalplan-Ost
Kort na de inval van nazi-Duitsland in Polen in 1939 werd door het Reichsicherheitshauptamt (RSHA) in Berlijn een groot plan op papier gezet voor de etnische zuivering van Midden- en Oost-Europa. Dit zogeheten Generalplan-Ost voorzag in de deportatie van niet minder dan 45 miljoen Polen, Oekraïners en Wit-Russen tot achter de Oeral (West-Siberië). Deze en andere 'raciaal ongewenste volken' moesten plaats maken voor 8 - 10 miljoen Germanen.

Het Generalplan-Ost, bedoeld om de Duitsers meer Lebensraum te geven, hield ook rekening met een geleidelijke en gedwongen Germanisering van Tsjechen, Letten en Esten. Dat waren volken die in de rassenleer van de Nazi's tussen Germanen en Slaven ("Untermenschen") in stonden. Het Generalplan-Ost moest na de oorlog in een periode van 25 tot 30 jaar worden ingevoerd. Voor Joden was in het Europa van Nazi-Duitsland helemaal geen plaats meer. De moord in 1939 op tienduizenden Poolse intellectuelen en leiders, alsmede tal van andere grootscheepse oorlogsmisdaden van de Nazi's in het oosten van Europa, moeten gezien worden als stappen ter realisering van het Generalplan-Ost.


trein met opschrift
  1. Trein met opschrift 'wir fahren nach Polen um Juden zu versohlen' (Vertaling: 'Wij We gaan naar Polen om Joden af te rammelen'
  2. Een soldaat snijdt de baard van een Joodse man af terwijl andere soldaten toekijken.
Woordenlijst
vervolging
massamoord
daders en slachtoffers
kampen
auschwitz
sobibor
na 1945
tijdbalk
gastenboek
generalplan-ost
getto's
operatie barbarossa
massa-executies
vernietigingskampen
wannsee-conferentie
shoah door kogels