Nederlands Woordenlijst

Landelijke Knokploegen (LKP)

The National Assault Teams. This group was founded in 1943 primarily for the purpose of raiding distribution offices and municipal registers in order to obtain ration books and identity cards to support the activities of the de Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers (LO) (The National Organisation for Helping People in Hiding).

 

Lages
Landelijke Knokploegen (LKP)
Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers (LO)
Lippmann-Rosenthal &Co (Liro)
Liro
Luchtbeschermingsdienst (LBD)